Smart-EV

731 467 386


BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP je souhrn opatření daných právními a ostatními předpisy a zaměstnavatelem. Pro každé pracoviště je tento souhrn jiný a specifický.

Našim cílem je pomoct vám zorientovat se v problematice a vytvořit takový systém BOZP, aby byly ochráněny životy a zdraví vašich zaměstnanců a zároveň i zájmy vás, jako zaměstnavatele.

BOZP zajišťujeme jako komplexní službu. Jen díky na sebe navazujícím krokům je možné zajistit spolehlivou bezpečnost na pracovišti.

  • Nejprve provedeme důkladnou analýzu rizik na všech pracovištích a pro všechny pracovní pozice
  • Po jejím vyhodnocení vytvoříme seznam doporučení pro snížení rizik
  • Vytvoříme potřebnou dokumentaci – příručku bezpečnosti, nezbytné směrnice, dodáme knihu úrazů
  • Proškolíme zaměstnance a vedoucí zaměstnance podle zjištěných rizik
  • Navrhneme vybavení pracovišť bezpečnostním značením, popř. bezpečnostní signalizací
  • Každoročně provedeme prověrku BOZP a aktualizujeme dokumentaci
  • Zastoupíme vás při komunikaci s kontrolním orgánem, v případě kontroly budeme u toho a postaráme se o hladký průběh
  • Pomůžeme vám při řešení pracovního úrazu
  • Zajistíme vám provedení elektro revizí a speciálních školení (např. při práci ve výškách nebo práci s křovinořezem a motorovou pilou)