Smart-EV

731 467 386


O nás

Potřebujete ve své firmě vytvořit bezpečné prostředí a zajistit vhodné pracovní podmínky pro své zaměstnance? Hrozí vám kontrola od státního orgánu? Chcete se ujistit, že máte splněné všechny zákonné povinnosti v oblasti bezpečnosti? Postaráme se o vás.

Specializujeme se na BOZP a požární ochranu. A navíc také na pracovnělékařské služby – máme statut nestátního zdravotnického zařízení. V čele naší společnosti stojí praktická lékařka, máme uzavřené smlouvy s lékaři v širokém okolí a uzavíráme nové dle vašich potřeb