Smart-EV

731 467 386


Požární ochrana

Ať už sídlí vaše společnost ve vlastním objektu nebo jste v nájmu, nevyhnou se vám povinnosti v oblasti požární ochrany.

Nabízíme veškeré služby, které souvisí s požární ochranou:

  • Provedeme začlenění do kategorie činností dle požárního nebezpečí
  • Zpracujeme potřebnou dokumentaci (požární řád, požární poplachové směrnice, evakuační řád atd.)
  • Pravidelně proškolíme zaměstnance a vedoucí zaměstnance
  • Provedeme odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
  • V předepsaných intervalech provedeme preventivní požární prohlídku objektu se zápisem do požární knihy a aktualizujeme dokumentaci
  • Vytvoříme návrh označování pracovišť bezpečnostním značením
  • Zastoupíme vás při komunikaci s kontrolním orgánem, v případě kontroly budeme u toho a postaráme se o hladký průběh
  • Zajistíme revize věcných prostředků požární ochrany
  • Zajistíme zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby