Smart-EV

731 467 386


Pracovnělékařské služby (PLS)

Poskytovatele pracovnělékařských služeb (postaru závodního lékaře) musí mít každá firma, ať má 15 zaměstnanců nebo jen jednoho. A ten kromě prohlídek zaměstnanců musí vykonávat celou řadu dalších činností – dohled na pracovištích zaměstnavatele, školení první pomoci, návrh vybavení lékárniček a další.

Jsme nestátní zdravotnické zařízení – v našem čele stojí praktická lékařka. Jsme spolehlivým poskytovatelem pracovnělékařských služeb, víme, co je naší povinností. Pokud už svého lékaře máte, spojíme se s ním a doplníme potřebné služby.

  • Zajistíme vám lékaře, ke kterému vaši zaměstnanci budou chodit na pracovnělékařské prohlídky, v blízkosti sídla vaší firmy
  • Nachystáme pro vaše zaměstnance žádanky na pracovnělékařské prohlídky
  • Každoročně (či jednou za dva roky) budeme provádět dohled na všech trvalých pracovištích, jehož součástí je orientační měření mikroklimatických podmínek, hluku a intenzity osvětlení
  • Vytvoříme kategorizaci prací, budeme ji pravidelně aktualizovat
  • Navrhneme vybavení lékárniček první pomoci a jejich umístění. Během dohledu vždy zkontrolujeme dobu exspirace všech léků
  • Proškolíme vás z první pomoci, a to i s praktickým nácvikem
  • Proškolíme vás z ergonomie pracovního místa
  • Zastoupíme vás při komunikaci s kontrolním orgánem, v případě kontroly budeme u toho a postaráme se o hladký průběh
  • Poradíme vám jak zajistit nezávadné pracovní prostředí