Smart-EV

731 467 386


Školení řidičů referentských vozidel

Řidičem referentského vozidla je každý zaměstnanec, který v souvislosti s výkonem práce řídí služební nebo soukromé vozidlo, a to i tehdy, když řídí pouze na účelové komunikaci uvnitř areálu společnosti.

Ve spolupráci s autoškolou Č.A.S. jsme po vás vytvořili dvě formy školení řidičů referentů:

  • Nabízíme proškolení zkušeným instruktorem autoškoly u vás na pracovišti, přičemž obsah školení přizpůsobíme vašim požadavkům.
  • Druhou variantou je školení zaměstnanců pomocí elektronické prezentace. Ta obsahuje teoretickou část a krátký závěrečný test. Po vyplnění prezenční listiny vám vytavíme doklad o provedeném školení.